Веб-розробка на базі ASP.NET

Курс орієнтований на IT-фахівців, які мають навички й досвід в програмуванні на мові С # і володіє front-end технологіями HTML/CSS/JavaScript. Курс ASP.NET рекомендований як продовження курсу Основи програмування на C#. По закінченню даного курсу студент отримає практичні навички розробки Web-проектів використовуючи технологію ASP.NET.


Курс триває 3 місяці (48 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Заняття у вечерній час та/або по выхідних
Внесок 2400 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Можливо отримати Грант на навчання

Програма курсу **

 • Модуль 1. Вивчення ASP.NET Web додатки в Microsoft Visual Studio
  • Введення в .NET Framework
  • Огляд ASP.NET
 • Модуль 2. Створення ASP.NET Web додатки в Microsoft Visual Studio
  • Вибір мови програмування
  • Огляд засобів Visual Studio 2013 для створення Web програми
  • Варіанти створення простого Web програми
 • Модуль 3. Створення форм ASP.NET
  • Створення нової web форми
  • Розміщення і конфігурація серверних елементів управління на web формі
 • Модуль 4. Додавання серверної функціональності форм ASP.NET
  • Робота з файлами Code-behind
  • Обробка подій серверних елементів управління
  • Статистична значимість
  • Критерій Хі-квадрат
 • Модуль 5. Створення базових сторінок (master page) і призначених для користувача елементів управління (user control)
  • Додавання і застосування базових сторінок (master page)
  • Конвертація web форми в сторінку вмісту для базових сторінок (master page)
  • Розбиття Web форми на призначені для користувача елементи управління
 • Модуль 6. Перевірка вводиться користувачем, на формах ASP.NET
  • Огляд системи перевірки даних користувача на web формі
  • Елементи управління ASP.NET для перевірки введених даних
  • Перевірка даних всієї форми і висновок підсумків
 • Модуль 7. Налагодження і пошук помилок в ASP.NET додатках
  • Налагодження в ASP.NET
  • Трасування в ASP.NET
 • Модуль 8. Робота з даними в ASP.NET додатках
  • Введення в ADO.NET
  • З’єднання з базою даних
  • Зв’язування серверних елементів з джерелами даних
 • Модуль 9. Використання LINQ для роботи з даними
  • Введення в LINQ
  • Робота з даними в форматі XML з використанням провайдера LINQ для XML
  • Робота з даними через провайдера LINQ для SQL і LINQ для сутностей.
 • Модуль 10. Робота з динамічними даними в ASP.NET
  • Введення в динамічні дані ASP.NET
  • Використання динамічних даних в ASP.NET
  • Налаштування динамічних даних в ASP.NET
 • Модуль 11. Використання AJAX в ASP.NET
  • Введення в AJAX
  • Розширення стандартних елементів управління ASP.NET можливостями AJAX
  • Спеціалізовані елементи управління AJAX з пакету AJAX Control Toolkit
 • Модуль 12. Використання можливостей служб WCF (Windows Communication Foundation)
  • Введення в служби WCF
  • Дзвінок методів служб WCF з web-форми
  • Реалізація служби даних WCF
 • Модуль 13. Створення statefull web додатків в ASP.NET
  • Управління даними додатка в рамках ASP.NET
  • Управління клієнтськими даними в ASP.NET
  • Управління кешуванням в ASP.NET
 • Модуль 14. Конфігурування і розгортання ASP.NET додатків
  • Можливості конфігурації ASP.NET додатків
  • Стратегії розгортання ASP.NET додатків на робочих серверах.
 • Модуль 15. Забезпечення безпеки і розмежування доступу в рамках ASP.NET програми
  • Аутентифікація і авторизація
  • Аутентифікація через web форму
  • Декларативні і програмні способи реалізації аутентифікації і авторизації.
 • Модуль 16. Використання нових технологій в Microsoft Visual Studio 2013 для створення web додатків
  • Створення Web додатків з використанням шаблону MVC (Model-View-Controller)
  • Використання Silverlight на web сторінках
 • В рамках даного курсу передбачено базове вивчення SQL

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.