Курс Основи програмування на C++ у Дніпрі від основ програмування до стандарту C++ 17

[Основи програмування на C++]

Курс орієнтований на починаючих IT-фахівців в області програмування, які ставлять перед собою мету навчитися основам використання мови розробки програмного забезпечення C++. Курс є базовим та не вимагає попереднього досвіду в програмуванні. Знання та навички з програмування в рамках шкільної/інститутської програми вітається, але не є обов’язковими.


Курс триває 4 місяці (64 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Заняття у вечерній час та/або по вихідних
Внесок 2400 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Найближчий старт 18 жовтня 2019
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Можливо отримати Грант на навчання

Відгуки про курс

Програма курсу **

 • Модуль 1: Введення в C++
  • Що таке програмування?
  • Огляд мови C++;
  • Вихідний код, компілятор і компонувальник. Як отримати робоче додаток з тексту?
  • Інтегроване середовище розробки (IDE). Установка Visual Studio 2017 Community;
  • Перша програма на C++.
 • Модуль 2: Дані та оператори
  • Літерали і змінні;
  • Константи. Різниця #define і const;
  • Введення в rvalue і lvalue (C ++ 17);
  • Типи даних. Числа, символи і рядки;
  • Спеціальний тип auto (C ++ 17);
  • Оператори і операнди. Побудова виразів;
  • Види операторів: унарні, бінарні і тернарние;
  • Оператор присвоювання;
  • Арифметичні оператори;
  • Оператори складеного присвоювання;
  • Оператори порівняння;
  • Логічні оператори. Заперечення, диз’юнкція, кон’юнкція;
  • Область видимості змінних: локальні і «глобальні» змінні;
  • Введення і виведення даних в консолі.
 • Модуль 3: Керуючі конструкції
  • Побудова неповних розгалужень. Умовний оператор if;
  • Побудова повних розгалужень. Умовний оператор if..else;
  • Каскадування условніх операторів if..else if;
  • Вкладені умови;
  • тернарного оператор;
  • Оператор множинного вибору switch;
  • Побудова циклічних алгоритмів;
  • Цикл з передумовою while;
  • Цикл з умовою поста do..while;
  • Цикл з лічильником for.
 • Модуль 4: Структури і перерахування
  • Створення призначених для користувача складних типів даних;
  • Відмінність вбудованих типів від призначених для користувача, простих від складних;
  • Створення структур, ключове слово struct;
  • Робота зі структурами: поля структур, значення за умовчанням (C++ 17) і вкладені структури;
  • Перерахування і перераховуються класи (C++ 17).
 • Модуль 5: Функції
  • Функції — оголошення, визначення і виклик;
  • Область видимості змінних;
  • Аргументи функції і передача значень;
  • Передача констант і структур в аргументи функції;
  • Повернення значення з функції за допомогою return;
  • Структурні змінні в якості значення, що повертається;
  • Передача аргументів за посиланням; перевагу і недоліки використання передачі по посиланнях;
  • Чому слід надавати перевагу передачу константою посилання замість звичайного посилання?
  • Перевантаження функцій; поліморфізм часу компіляції;
  • Аргументи за замовчуванням;
  • Рекурсія;
  • Вбудовувані функції;
  • Повернення значення за посиланням.
 • Модуль 6: Масиви і рядки
  • Що таке масиви і навіщо вони потрібні?
  • Визначення та доступ до елементів масиву;
  • Алгоритми для обробки значень масивів;
  • Багатовимірні масиви;
  • Передача масивів в аргументи функції;
  • Масиви структур;
  • Віддавайте перевагу клас std :: array вбудованим масивів в стилі мови C;
  • Рядки в стилі C — рядок як масив символів char;
  • Клас std :: string для роботи з рядками.
 • Модуль 7: Основи ООП
  • Що таке об’єктно-орієнтоване програмування?
  • Моделювання класів і створення об’єктів на основі побудованих моделей;
  • Клас як складний для користувача тип даних;
  • Інкапсуляція: public, protected і private області видимості;
  • Конструктори і деструктори;
  • Геттера і сеттери;
  • Передача об’єктів в якості аргументів функції (методу);
  • Статичні поля і методи класу;
  • Константні методи і класи;
  • Які функції клас генерує за замовчуванням і як цьому запобігти?
  • Ключові слова explicit і mutable;
 • Модуль 8: Перевантаження операцій
  • Що таке перевантаження операцій в структурах і класах?
  • Перевантаження унарних операцій;
  • Перевантаження бінарних операцій;
  • Перетворення типів;
 • Модуль 9: Спадкування
  • Базові та похідні класи;
  • Спадкування і конструктори;
  • Віртуальні функції;
  • Абстрактні класи та чисто віртуальні функції;
  • Необхідність визначення віртуальних деструкторів;
  • Public, protected і private спадкування;
  • Чому слід завжди використовувати область видимості private;
  • Множинне успадкування: всі за і проти;
  • Композиція класів;
  • Паттерни проектування;
 • Модуль 10: Покажчики
  • Адресація змінних в пам’яті і поняття покажчика;
  • Управління пам’яттю: операції new і delete;
  • Покажчик на змінні і на void;
  • Покажчик на масиви;
  • Константні покажчики; покажчики на константу і константні покажчики на константу;
  • Покажчики та функції;
  • Покажчики та об’єкти;
  • Масив покажчиків;
  • Покажчики на покажчики;
  • Реалізація структури даних stack з використанням покажчиків;
  • Реалізація структури даних зв’язковий список з використанням покажчиків;
  • Проблема витоку пам’яті; розумні покажчики.
 • Модуль 11: Поліморфізм, шаблони і виключення
  • Поліморфізм часу виконання з використанням покажчиків і віртуальних функцій;
  • Дружні функції;
  • Шаблони функцій і класів;
  • Виведення типів в шаблонах;
  • Навіщо потрібні виключення;
  • Генерація винятків (throw) і перехоплення в блоці try..catch;
  • Ключове слово noexcept;
  • Простору імен та многофайловий програми.
 • Модуль 12: STL
  • Що таке бібліотека STL і навіщо вона потрібна?
  • Алгоритми;
  • Контейнери — vector, list, deque, map;
  • Ітератори;
  • Функціональні об’єкти і предикати;
 • Модуль 13: Потоки і файли
  • Потокові класи
  • Класи ios, istream і ostream;
  • Помилки потоків;
  • Потоковий введення і виведення файлів;
  • Покажчики файлів;
  • Перевантаження операторів вилучення і вставки.
 • Модуль 14: Сучасний C ++ (C ++ 11, C ++ 14, C ++ 17)
  • Універсальна ініціалізація змінних;
  • using замість typedef;
  • Ключове слово override для методів;
  • Використання constexpr
  • Семантика переміщень і rvalue-посилання;
  • Лямбда-вирази;
  • Вивчайте сучасні можливості C ++.
 • Модуль 15: Розробка ПО
  • Проектування і структура програми;
  • Вибір технології та бібліотек;
  • Написання програми.

Наші студенти та випускники

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.