Макроси на VBA для Microsoft Excel

[Excel VBA]

Програма розрахована на досвідчених користувачів Microsoft Excel, які ставлять перед собою завдання навчитися працювати з макросами VBA.


Курс триває 1 місяці (16 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Є групи у вечірній час і групи в ранковий час
Внесок 2000 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Найближчий старт 16 вересня 2019
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Можливо отримати Грант на навчання

Програма курсу **

 • Модуль 1. Автоматичний запис макросу в Microsoft Excel
  • 1.1. Використання макрорекордер для запису макросу в Microsoft Excel;
  • 1.2. Використання абсолютних та відносних посилань під час запису макросу;
  • 1.3. Виправлення недоліків програмного коду, що генерується автоматично.
 • Модуль 2. Робота в редакторі Visual Basic (VBA). Основи програмування на VBA
  • 2.1. Створення проекту VBA. Використання вікна проекту;
  • 2.2. Введення і редагування програмного коду;
  • 2.3. Створення, збереження і запуск процедури VBA;
  • 2.4. Типи даних, змінні, константи;
  • 2.5. Інструкції управління порядком виконання команд: If … Then … Else і Select Case.
 • Модуль 3. Програмування об’єктів Excel. Властивості і методи робочих книг, листів та діапазонів
  • 3.1. Поняття об’єктно-орієнтованого програмування;
  • 3.2. Модель об’єктів Excel, посилання на об’єкти;
  • 3.3. Огляд властивостей і методів об’єкта Workbook;
  • 3.4. Управління листами: використання колекції Worksheets і об’єкта Worksheet;
  • 3.5. Робота з діапазонами комірок: використання об’єкта Range, його властивостей і методів;
  • 3.6. Використання об’єктних змінних і конструкції With … End With.
 • Модуль 4. Цикли: програмування багаторазових дій
  • 4.1. Різновиди циклів в VBA;
  • 4.2. Цикл з лічильником For … Next;
  • 4.3. Цикли з умовою Do … Loop;
  • 4.4. Цикл по об’єктах For Each … Next;
  • 4.5. Приклади циклічних операцій з осередками і листами робочих книг Excel.
 • Модуль 5. Створення користувальницької функції, приклади використання функцій
  • 5.1. Створення процедури Function;
  • 5.2. Способи виклику користувача функції;
  • 5.3. Рішення типових задач автоматизації в Excel за допомогою призначених для користувача функцій.
 • Модуль 6. Обробка помилок. Налагодження і тестування програми
  • 6.1. Типи помилок;
  • 6.2. Створення процедури обробки помилок Run-time;
  • 6.3. Налагодження і покрокове тестування програми.
 • Модуль 7. Захист проекту VBA. Автоматизація запуску макросів
  • 7.1. Налаштування рівнів безпеки;
  • 7.2. Захист проекту VBA;
  • 7.3. Створення призначених для користувача кнопок для запуску макросів;
  • 7.4. Використання подій робочих книг і аркушів для запуску макросів.
 • Модуль 8. Консультація (1 година)
  • 8.1. Закріплення матеріалу;
  • 8.2. Робота з проектами слухачів;
  • 8.3. Рекомендована література.

Наші випускники

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.