Курс Програмування на мові Java у Дніпрі

[Java Base]

Даний курс є продовженням курсу Java Introduction, і дає поглиблені знання та практичні навички з розробки програмного забезпечення із застосуванням мови програмування Java.


Курс триває 3 місяці (48 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Заняття у вечерній час та/або по вихідних
Внесок 2400 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Можливо отримати Грант на навчання

Цей курс входить до напряму «Мова програмування Java»

 • Java Introduction | Введення до програмування на мові Java

  Курс орієнтований на студентів, які тільки починають знайомство з програмуванням і дає базові знання та практичні навички з програмування на базі мови Java.

 • Java Base | Програмування на мові Java

  Курс дає поглиблені знання з мови Java та навички з розробки програмного забезпечення із застосуванням мови програмування Java.

 • Java Advanced | Професійне програмування на мові Java

  Курс орієнтований на тих хто ставить перед собою мету професійно займатися розробкою програмного забезпечення на мові Java і дозволяє отримати спеціалізацію в цьому напрямку.

Програма курсу **

 • Модуль 1. Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Поняття об’єкта і класу, члени класу.
  • Конструктори і деструктори об’єктів.
  • Методи класу.
  • Інкапсуляція.
  • Поліморфізм.
  • Спадкування.
  • Поняття інтерфейсів.
  • Специфікатори доступу класів
  • фіналізації.
 • Модуль 2. Enumeration
  • Перерахування.
  • Написання методів Enum.
  • Додавання розширеної інформації.
 • Модуль 3. Рядки
  • Робота з рядками.
  • Поняття іммутабельності.
 • Модуль 4. Узагальнення
  • Сирі типи даних. Raw Types
  • Множинні узагальнення.
  • Узагальнені методи.
  • Шаблони аргументів.
  • Застосування узагальнень.
  • Успадкування.
  • Обмеження.
 • Модуль 5. Складнощі алгоритмів.
  • Складність по часу;
  • Складність по пам’яті.
 • Модуль 6. JavaCollectionFramework
  • Класи-обгортки.
  • Введення в JCF.
  • Інтерфейси JCF.
  • ArrayList.
  • LinkedList.
  • TreeMap.
  • HashMap.
  • LinkedHashMap.
  • TreeSet.
  • HashSet.
 • Модуль 7. Винятки
  • Введення в обробку виняткових ситуацій;
  • Обробка виключень;
  • Ключові слова try, catch, throw, throws;
  • Механізм роботи винятків.

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.