Курс Тестування програмного забезпечення QA (Quality Assurance) у Дніпрі

[Тестування програмного забезпечення]

Курс орієнтований на починаючих IT-фахівців, які ставлять перед собою мету освоїти тестування програмного забезпечення. Вимоги до кандидатів: розуміння і призначення напрямків в сфері інформаційних технологій, а також чітке уявлення про те, які завдання виконує інженер-тестувальник. У процесі вивчення курсу QA (Quality Assurance), студент також вивчає модулі SQL і WEB, тому, курс читають 3 викладача, кожен з яких спеціалізується в своєму напрямку. Протягом курсу обов'язкове виконання практичних завдань студентом. По закінченню курсу-іспит і сертифікат затвердженого зразка.


Курс триває 4 місяці (64 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Заняття у вечірній час
Внесок 2400 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Найближчий старт 18 листопада 2019
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Можливо отримати Грант на навчання

Викладачі курсу

Відгуки про курс

За результатами курсу

 • Вм будете:
  • Володіти термінологією;
  • Розуміти процес тестування програмного забезпечення і життєвий цикл програмного продукту;
  • Розробляти тестові плани (Test Plan) і тестові приклади (Test Case);
  • Виконувати тестування відповідно до заздалегідь підготовленим тестовим планом;
  • Виявляти помилки при виконанні тестування і документувати їх;
  • Оцінювати і тестувати програмний продукт з точки зору функціональності;
  • Опануєте базовими знаннями для оцінки, планування та контролю в тестуванні;
  • Дізнаєтеся про найбільш часто зустрічаються проблеми в тестуванні та шляхи їх вирішення;
  • Вибудовувати процес тестування і коректно адаптувати його до існуючого процесу розробки;
  • Налагоджувати ефективну взаємодію з суміжними командами (розробники, аналітики, тех.підтримка);

Програма курсу **

 • Модуль 1. Введение в тестирование программного обеспечения. Анализ требований к программному обеспечению:
  • Зачем нужно тестирование;
  • Примеры багов из жизни;
  • Жизненный цикл разработки программного обеспечения;
  • Цели и задачи процесса тестирования;
  • Основные понятия. Полный цикл тестирования. Фазы тестирования;
  • Описание ролей участников группы тестирования: тестировщик, чем занимаемся на работе;
  • Мотивация(Фан) в работе теcтировщика;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 2. Методы и виды тестирования:
  • Отчеты о проблемах (баг-репорты). Заведение для себя и других;
  • Severity vs priority;
  • Виды тестирования: функциональное тестирование и нефункциональное;
  • Методы тестирования: стеклянный ящик; черный ящик;
  • Тестирование моделей; анализ программного кода (инспекции);
  • Регрессионное тестирование; тестирование безопасности;
  • Тестирование производительности; тестирование удобства использования;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 3. Тестовая документация (общие сведения). Тестовая документация (Test Plan):
  • Документы, создаваемые в ходе жизненного цикла проекта;
  • Тестовые требования;
  • Тестовые планы (Test Plan);
  • Подготовка наборов тестовых данных (Test Case) и чеклистов (check-list);
  • Объединение тестов в тест сьюты (Testsuit);
  • Test run vs test suite;
  • Разделение функциональности на части: по внешнему виду, по бизнес ценности, рискованности для тестирования;
  • Связь тестовых планов с другими типами документов;
  • Сценарии, таблицы;
  • Test rail, testlink, excel + Ведение документации в tracker;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 4. Тестовая документация (Test Case). Тестовая документация (отчет о прохождении тестов).
  • Определение Test Case;
  • Правила написания, степень детализации, независимость;
  • Подготовка тестовых данных, подходы и проблемы;
  • Ведение документации;
  • Связь отчета о прохождении теста с другими документами;
  • Возможные формы представления отчета о прохождении теста;
  • Автоматическое и ручное тестирование;
  • Ведение системы отслеживания ошибок (багтрекинговые системы);
  • Правила составления описаний ошибок, понятие приоритета, критичности;
  • Составление отчетов по результатам тестирования;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 5. Классы данных для тестовых примеров. Проверка на граничных значениях:
  • Допустимые данные. Граничные данные. Отсутствие данных;
  • Повторный ввод данных. Неверные данные;
  • Реинициализация системы;
  • Тестирование операции сравнения;
  • Понятие покрытия. Уровни покрытия;
  • Уменьшение количества тестовых примеров;
  • Проверка на граничных значениях;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 6. Тестирование относительно внешней среды (Environment):
  • Тетстирование установки (Deploy, Install);
  • Cross browser testing(Кросс браузерное тестирование);
  • Операционные системы и их влияние на тестирование;
  • Конфигурация и ее влияние на тестирование;
  • Устойчивость системы;
  • Нештатные состояния среды выполнения;
  • CVS: транк и бранчи. Версия vs Ревизия;
  • Тестирование на пересечение;
  • Практическое задание: Виртуал бокс;
  • Мобильное тестирование;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 7. Веб- тестирование. Секьюирити, пен тестинг, функциональности программного обеспечения:
  • Клиент – серверная архитектура;
  • Html vs css vs javascript;
  • Md5;
  • Http vs https;
  • SSL и проверка валидности сертификата. Фишин;
  • XSS;
  • SQL injections;
  • Подмена запроса (man in the middle);
  • Инструменты: Fiddler, Tamper data, xenu;
  • Тест.
 • Модуль 8. Тестирование пользовательского интерфейса (GUI):
  • Задачи и цели тестирования пользовательского интерфейса;
  • Функциональное тестирование пользовательского интерфейса;
  • Тестирование уобства пользовательского интерфейса;
  • Оси симетрии;
  • Вычитывание текста;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 9. Автоматизация тестирования:
  • Введение;
  • Понятие автоматизации;
  • Области автоматизации;
  • Наилучшие и наихудшие тесты для автоматизации;
  • Памятки автоматизации;
  • Почему не всё следует автоматизировать;
  • Условия успешной автоматизации;
  • Преимущества автоматизации;
  • Недостатки автоматизации;
  • Лучшие идеи автоматизации;
  • Технология Record&Playback;
  • Обзор средств автоматизации;
  • Средство автоматизации SilkTest;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 10. Тестирование требований:
  • Введение;
  • Бизнес цели как источник требований;
  • Анализ требований с точки зрения пригодности к тестированию;
  • Составление тестов на основе требований;
  • Оценка рисков требований, ранжирование тестов;
  • Изменение требований в процессе разработки;
  • Требования в виде mock-up;
  • Use cases;
  • Матрица соотвествий;
  • Тест.
 • Модуль 11. Баг трекинг система. Процессы в комманде. Agile:
  • Что такое agile;
  • Scrum: ретро, планинги грумминги;
  • Оценка (Эстимирование): Планинг покер и стори пойнты;
  • Диаграмма Ганта и ее неприменимость в тестировании;
  • Управляемое регрессионное тестирование;
  • Практическое задание;
  • Тест.
 • Модуль 12. Итоги и перспективы:
  • Классические ошибки тестировщиков;
  • Портрет тестировщика;
  • Перспективы карьерного роста тестировщика;
  • Общий тест по всему курсу;
  • Разбор теста;
 • Модуль 13 Подготовка к собеседованию:
  • Резюме тестировщика – основные требования и типовые ошибки;
  • Виды собеседования;
  • Поведение на собеседовании;
  • Подготовка к прохождению технического собеседования;

Наші випускники

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.