Курс Основи веб-розробки і програмування у Дніпрі HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, WordPress

[Основи веб-розробки і програмування]

Курс Основи веб-розробки і програмування у Дніпрі дає фундаментальні знання і практичні навички по створенню сайтів, верстці сторінок (HTML і CSS, Bootstrap) і програмування (JavaScript і PHP). Курс дозволить подолати поріг входу в професію «веб-розробник» і стане основою подальшого професійного росту. Курс включає розділи основи програмування, пошукової оптимізації сайту SEO, а також розділ з розробки сайтів із застосуванням систему керування вмістом (CMS) WordPress.


Курс триває 4 місяці (64 години)
Заняття 2 рази на тиждень (по 2 години)
Є групи у вечірній час і групи в ранковий час
Внесок 2400 грн. на місяць
По завершенню курса міжнародний сертифікат *
В группі 8-12 студентів
Найближчий старт 10 січня 2020
Місце проведення - навчальний центр ОРТ Дніпро
Мова навчання: російська мова
Можливо отримати Грант на навчання

Цей курс входить до напрямку «Веб-розробка»

 • Основи веб-розробки і програмування | Веб-розробка

  Курс познайомить вас з веб-розробкою та включає її основні аспекти і напрями. Ви навчитеся верстці веб-сторінок застосовуючи мови розмітки і оформлення HTML і CSS, а також застосуванню CSS-фреймворка Bootstrap. Отримайте базові знання і практичні навички в програмуванні на базі мов JavaScript і PHP. На практиці опануєте процес побудови сайтів на базі CMS WordPress.

 • JavaScript у веб-розробці | Веб-розробка

  Курс дає поглиблені знання мови JavaScript, необхідні професійному front-end розробнику, включаючи нововведення стандарту ECMAScript-2015..2018 та навички їх практичного застосування. В рамках курсу ви освоїте підхід AJAX, роботу з WebAPI і застосування Node.JS в своїй роботі, а також отримаєте практичні навички побудови веб-додатків із застосуванням популярних бібліотек і фреймворків: jQuery і React.

 • Back-end розробка на PHP | Веб-разробка

  Курс дає знання і практичні навички необхідні професійному back-end і full-stack розробнику. В рамках курсу ви освоїте принципи функціонування та налаштування веб-сервера, отримаєте глибокі знання і практичні навички щодо застосування мови PHP, системи управління базами даних MySQL і мови SQL при розробці веб-додатків.

Викладач курсу

Відгуки про курс

Програма курсу **

 • Як влаштований інтернет
  • Інтернет як інфраструктура для роботи сервісу Word Wide Web (WWW);
  • Будова і принципи функціонування Інтернету;
  • Комп’ютерні мережі, поняття маршрутизації, IP-адресація, система доменних імен (DNS), протоколи обміну даними;
  • Протокол HTTP / HTTPS — як основа для функціонування WWW. Поняття HTTP-запиту (HTTP request) і HTTP-відповіді (HTTP response);
  • Клієнт-серверна система в веб-розробці. Веб-сервер, браузер і принципи їх взаємодії (по протоколу HTTP / HTTPS), інструменти веб-розробника;
  • WHOIS-сервіси, сервіси перевірки доменних імен;
  • Хостинг як послуга з розміщення сайтів, реєстрація, практики перенесення / розгортання сайтів (протокол FTP, FTP-клієнти).
 • «Front-End» — технології, що відповідають за процеси, що відбувається у браузері користувача:
  • HTML (HyperText Markup Language) — мова розмітки/структурування вмісту веб-сторінок, основа веб-розробки. Поняття верстки веб-сторінок. Структура HTML-документа, інтерпретація HTML-документа браузером. Стандарт мови HTML, нововведення стандарту HTML 5.2;
  • CSS (Cascading Style Sheets) — мова оформлення, що описує зовнішній вигляд елементів веб-сторінок, написаних за допомогою мови розмітки HTML. Механізм CSS-селекторів. Нововведення CSS 3;
  • CSS Анімація. Методи і практики побудови анімації і анімаційних ефектів на веб-сторінці, за допомогою інструменту css-transition;
  • Адаптивна верстка. Методи і практики створення веб-сторінок для широкого спектру пристроїв від смартфонів та планшетів до настільних комп’ютерів та SmartTV пристроїв;
  • Верстка із застосуванням інструментів Flexbox та CSS Grid
  • CSS бібліотеки та фреймворки. Поняття CSS-бібліотек / фреймворків, цілі та завдання ними можуть бути вирішені;
  • Twitter Bootstrap 4. CSS-фреймворк та інструмент для швидкого створення сторінок сайту;
  • Font Awesome 5. CSS-бібліотека векторних зображень застосовуються при створенні веб-сторінок;
  • Google Fonts. Інструмент пошуку та підбору шрифтів для веб-сторінок;
  • Проектування веб-сторінок: Інструменти проектування та створення прототипыв веб-сторінок сайту. Поняття Wireframe, Mockup, Prototype. Сервіс NinjaMock;
  • Застосування підготовлених шаблонів при створенні веб-сторінок;
  • JavaScript. Мова програмування, застосовуваний в веб-розробці для маніпуляції змістом веб-сторінки в браузері користувача;
  • До складу курсу входить розділ Основи програмування на базі JavaScript:
   • Цілі та завдання мови JavaScript;
   • Поняття змінних та типів даних;
   • Арифметичні і строкові оператори та операції в JavaScript;
   • Поняття алгоритму, розробка алгоритмів розв’язання задач;
   • Умовні оператори та розгалужується обчислювальний процес;
   • Цикли в JavaScript, цілі та завдання циклів;
   • Масиви в JavaScript, операції, що виконуються з масивами в JavaScript;
   • Повторне використання коду, функції, робота з функціями в JavaScript;
   • Об’єкти в JavaScript;
   • Поняття об’єктної моделі документа DOM (Document Obejct Model);
   • Події і їх обробки в JavaScript.
  • Веб-форми. Засоби введення даних відвідувачами сторінки. Форми і елементи введення. Валідація та обробка даних веб-форм. Регулярні вирази;
  • Розвиток веб-технологій: Розвиток стандартів HTML 5.x і CSS 3.x.
 • «Back-End» — технології, що відповідають за процеси відбуваються на серверній стороні:
  • Веб-сервер — програмне забезпечення, що обробляє запити клієнтів (браузерів). Також розглядаються програмні пакети типу «локальний сервер» (OpenServer) для розробки і тестування веб-сайтів на локальному комп’ютері;
  • PHP (Hypertext Preprocessor) — мова програмування серверної сторони, призначений для генерації та/або обробки HTML-документів перед відправленням їх відвідувачеві сайту;
  • Обробка даних. Обробка даних (в т.ч. даних веб-форм) на стороні сервера. Взаємодія з системами керування базами даних;
  • Бази даних — як засіб зберігання даних веб-сайту. Мова структурованих запитів SQL, на прикладі системи керування базами даних MySQL;
  • Unicode. Питання кодування текстових даних.
 • «Практики» — питання проектування, створення і обслуговування веб-сайту:
  • Системи управління вмістом (CMS) — принципи побудови CMS. Практика використання системи управління вмістом.
  • WordPress — використання CMS WordPress при розробці сайту. Розробка теми (шаблонів) для CMS WordPress;
  • Питання та практики розгортання і перенесення веб-сайтів;
  • Пошукова оптимізація сайту (SEO). Роль пошукових систем в житті веб-сайту, практики пошукової оптимізації застосовуються при розробці сайту;
  • Оптимізація для соціальних медіа (SMO). Практики підготовки сайту для просування в соціальних медіа. Протокол Open Graph і практика його застосування;
  • Маркетинг. Cайт як маркетинговий інструмент, чого хоче замовник, чим добрий сайт відрізняється від поганого, стратегії і тактика спілкування з замовником, веб-розробка як джерело доходу;
  • Життєвий цикл сайту. Управління процесом розробки сайту. Етапи проектування і розробки сайту. Команда розробників, ролі і завдання;

Наші студенти

Наші випускники

* Навчальний центр залишає за собою право видавати сертифікат тим студентам, які протягом курсу виконували зобов'язання по регулярного відвідання і виконання контрольних робіт.

** Навчальний центр залишає за собою право вносити зміни в програму курсу.